Ponary
Lipa Bolity
Olsza nad jez.Balwiąg
Dęby w lesie
Dąb Różnowo
Aleja dębowa w Różnowie
Lipy Warkałki
Aleja lipowa w Miłakowie
Dęby nad jez. Boldajny
Dęby Miłakówka
Dąb Partyzant
1 2 3