Koordynaty: 54°0'44.5"N 19°59'52.0"E (pierwszy dąb) 54°0'37.7"N 19°59'54.8"E – gmina Miłakowo
Typ pomnika: wieloobiektowy
Rodzaj: drzewo
Wysokość: 25-28 m
Obwód: 220-606 cm
Data wpisu: 1992-12-26
Opis pomnika: grupa 22 dębów szypułkowych (początkowo w 1952 r. 26 dębów) w wieku ok. 200-300 lat; w terenie stwierdzono 18 dębów oraz 2 pnie, 2 drzew nie odnaleziono
Lokalizacja i dojazd: dojazd szutrowymi drogami z Warkałek, Strużyny lub z Gudników, naprzeciwko starej szkoły należy iść skrajem pola, aż do Jez. Boldajny (zwane też Warkalskim)
Ciekawostki: w rejonie południowego i południowo–wschodniego brzegu jeziora zlokalizowane trzy kurhany z okresu wczesnej epoki żelaza.