Dąb Stare Jabłonki 2
Dęby Podągi
Złamana lipa
Czarna droga w Samborowie
Aleja Majdany
Aleja lipowa w Grazymach
Dąb Grazymy
Głaz w Grazymach