Lipa Turznica
Buki w Zatoce Leśniej
Buki i Modrzewie
Stanowisko Żółwia Błotnego
Drzewa nad kanałem
Głaz Winiec
Dęby w Tardzie
Dęby w Miłomłynie
Dęby Liwa