Koordynaty: 54°0'55.8"N 19°59'50.9"E – gmina Miłakowo
Typ pomnika: wieloobiektowy
Rodzaj: drzewo,
Wysokość: lipa 29 m, dęby 24-27 m
Obwód: lipa581 cm, dęby 371-581 cm
Data wpisu: 1952-12-29
Opis pomnika: Grupa 7 lip drobnolistnych (pierwotnie 8 lip, 1 zniesiono w 1995 r.) w wieku 200 lat; w terenie stwierdzono 3 drzewa oraz 3 pnie
Lokalizacja i dojazd: dojazd szutrowymi drogami z Warkałek, Strużyny lub z Gudników, drzewaznajdują się przy starej szkole,
Ciekawostki: Od niepamiętnych czasów lipy cieszą się u ludzi szczególną sympatią i są uważane za jedne z najszlachetniejszych drzew. Zajmują one drugie po dębach miejsce pod względem ilości pomników przyrody w Polsce. Także ilość poświęconych lipom utworów w polskiej literaturze jest duża; do najbardziej znanych należy niewątpliwie fraszka Jana Kochanowskiego p.t. „Na lipę”:

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, (...)
O lipach pisali również m.in. Juliusz Słowacki, Maria Konopnicka i Ignacy Krasicki, a także wielu zagranicznych poetów i pisarzy.