Koordynaty: 54°1'38.7"N 20°2'25.4"E (początek) 54°1'44.2"N 20°2'28.9"E (koniec) – gmina Miłakowo
Typ pomnika: wieloobiektowy
Rodzaj: drzewo,
Wysokość: 25-29 m
Obwód: 346-499 cm
Data wpisu: 1992-05-01
Opis pomnika: grupa 12 dębów
Lokalizacja i dojazd: przy drodze w miejscowości Różnowooraz w przyległym parku
Ciekawostki: W Różnowie znajduje się jeden z najstarszych zachowanych dworów, wzniesiony z wieku XVII, przebudowany w XIX stuleciu. Jeszcze po II wojnie światowej we wnętrzach zachowały się piece ze słynnymi kaflami z Delft.W wieku XX dobra w Różnowie obejmowały powierzchnię prawie 600 ha. Majątek słynął w tym czasie z hodowli koni trakeńskich. Jedno z najciekawszych wydarzeń w historii majątku miało miejsce na początku XIX stulecia. W 1812 roku we dworze mieszkał marszałek napoleoński Michel Ney. Obecnie stadnina koni trakeńskichw Różnowie swoją reaktywację datuje na lipiec 1993r.