Minął termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu „Znajdź swój pomnik przyrody” realizowanego przez Stowarzyszenie M14Sto i Starostwo Powiatowe w Ostródzie.

Przypomnijmy, że konkurs był ogłoszony w ramach projektu „Mapa poników przyrody powiatu ostródzkiego” realizowanego z grantu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem, nadesłano bowiem ponad 50 propozycji nowych pomników przyrody, w większości są to drzewa lub aleje drzew. Obecnie trwa formalna ocena zgłoszeń, po której zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody na specjalnej konferencji podsumowującej cały projekt. Propozycje nowych pomników przyrody zostaną następnie przesłane do odpowiednich urzędów gmin celem ich usankcjonowania, albowiem to rady gmin decydują o nadaniu danemu obiektowi statusu pomnika przyrody. Miejmy nadzieję, że decyzje te będą pozytywne 🙂

Kategorie: Wiadomości