Koordynaty: 54°1'11.1"N 19°54'44.8"E (pierwsze drzewo) – gmina Morąg
Typ pomnika: wieloobiektowy
Rodzaj: drzewo
Wysokość: dęby 16-36 m, graby 23-26 m, lipy 25-36 m, buk 32 m
Obwód: dęby 380-540 cm, graby 201-270 cm, lipy 314-399 cm, buk 320 cm
Data wpisu: 1977-01-01
Opis pomnika: Grupa 20 drzew - 6 lip, 6 grabów, 4 buki, 4 dęby (początkowo 27 drzew, zniesiono 4 buki i 3 dęby w 1994 r.), w rzeczywistości ciężko stwierdzić, które drzewa są wpisane w rejestr, a które nie
Lokalizacja i dojazd: park przypałacowy w Markowie, należy uzgodnić z właścicielem możliwość wejścia, tel. +48608633608 +48662002064, drzewa znajdują się na terenie całego parku
Ciekawostki: W 1561 książę pruski Albrecht Fryderyk nadał Markowo (Reichertswalde) oraz kilka innych wsi rodzinie Dohnów i wtedy właśnie powstały pierwsze zabudowania, na początku był to dwór obronny. W latach 1701-1704 dotychczasowy dwór rozbudowano. Powstały w ten sposób pałac przebudowano w wieku XIX, a po 1905 roku dobudowano do jego naroży w elewacji frontowej wieże.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej w pałacu przez jakiś czas stacjonowali żołnierze radzieccy. Później na terenie majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne, natomiast pałac zaadoptowano na mieszkania dla pracowników i magazyny. Stopniowo dewastowany, został opuszczony w latach siedemdziesiątych. Obecnie jest odbudowywany przez nowych właścicieli i spełnia rolę domu weselnego. Z zespołu pałacowego zachowała się oficyna z XVIII wieku oraz niektóre zabudowania gospodarcze. (http://palac-markowo.pl)
W Markowie polecamy również obejrzeć oficynę pałacową, rządcówkę, pomnik poległych podczas I Wojny Światowej oraz słynny megalityczny cmentarz Dohnów. Nieopodal znajduje się również przepiękna aleja drzew z dębem o obwodzie 755 cm.