Koordynaty: 53°41'19.4"N 20°6'9.8"E – gmina Ostróda
Typ pomnika: jednoobiektowy
Rodzaj: drzewo
Wysokość: 13 m
Obwód: 270 cm
Data wpisu: 2004-10-14
Opis pomnika: klon pospolity
Lokalizacja i dojazd: posesja prywatna, Stare Jabłonki, ul. Sportowa 4
Ciekawostki: W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest 2429 obiektów objętych ochroną pomnikową. Wśród pomników przyrody w Regionie znalazło się także kilkanaście drzew obcego pochodzenia, najczęściej drzew ozdobnych aklimatyzowanych w parkach miejskich lub w okolicach budynków użyteczności publicznej, są to m. in. magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata), leszczyna turecka (Coryluscolurna), klon srebrzysty (Acersaccharinum), miłorząb dwuklapowy (Gingkobiloba), kasztanowiec zwyczajny (Aesculushippocastanum), dąb czerwony (Quercus rubra). Krzewy pomnikowe to
kilka okazów żywotnika zachodniego (Thujaoccidentalis) i żywotnika olbrzymiego (Thujaplicata) oraz cis pospolity (Taxusbaccata), który na naturalnych stanowiskach występowania podlega ochronie gatunkowej. Za pomnik przyrody uznano także stanowisko kłoci wiechowatej (Cladiummariscus), rzadkiej rośliny wodnej występującej w jeziorze Lisunie Małe w okolicach Mikołajek.