Koordynaty: 53°30'26.6"N 19°54'1.3"E – gmina Dąbrówno
Typ pomnika: wieloobiektowy
Rodzaj: głazy narzutowe, głazowisko
Data wpisu: 2002-01-11
Opis pomnika: ok. 150 sztuk głazów
Lokalizacja i dojazd: z prawej strony Wygoda -Jagodziny przed pierwszymi zabudowaniami polna droga w las
Ciekawostki: W całym rejonie Wzgórz Dylewskich nadal licznie występują przyniesione przez lądolód głazy narzutowe różnej wielkości. W literaturze znany jest opis Wzgórz Dylewskich otoczonych przez potężne głazowe rumowiska określane mianem „niby miasta ruin” (Ambrassat 1912). W większości nagromadzenia głazów zostały wyeksploatowane w I połowie XX wieku. Funkcjonowały wtedy liczne kruszarnie – „zakłady kamienne” (m.in. w Miejskiej Woli), a rozdrobnione kamienie były transportowane w głąb Niemiec z nieistniejącej już stacji kolejowej w Domkowie.(D. Gałązka, W. Skrobot, A. Szarzyńska, Wzgórza Dylewskie. Geologia, krajobraz, antropologia przestrzeni).