Koordynaty: 53°33'37.9"N 19°56'6.8"E
Typ pomnika: jednoobiektowy
Rodzaj: głaz narzutowy
Opis: Głaz - granit szary
Data wpisu: 2013-05-04
Lokalizacja i dojazd: przy szosie z Pietrzwałdu do Wysokiej Wsi
Ciekawostki: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. (art. 40 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)