Koordynaty: 53°55'33.8"N 19°45'34.9"E – gmina Małdyty
Typ pomnika: jednoobiektowy
Rodzaj: głaz narzutowy, granit
Wysokość: 1,4 m
Obwód: 600 cm
Data wpisu: 1977-01-01
Lokalizacja i dojazd: do dębu można dojść leśnymi duktami od Małdyt z ul. Leśnej lub rozwidlenie dróg z leśnej drogi Kiełkuty-Zalesie
Ciekawostki: Głaz znajduje się w rezerwacie przyrody „Niedźwiedzie Wielkie”. Dzisiejsza nazwa rezerwatu pochodzi od dawnej niemieckiej nazwy uroczyska „Gross Bärwiesen”, na terenie którego rezerwat się znajduje. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 34,02 ha.
Rezerwat utworzono w celu zachowania naturalnego starodrzewu bukowego z domieszką grabu, dębu i lipy, znajdującego się na granicy zwartego zasięgu geograficznego buka zwyczajnego (Fagussilvatica), z licznymi stanowiskami roślin chronionych.