Koordynaty: 53°30'7.2"N 20°4'45.2"E (jesion)53°30'6.1"N 20°4'44.9"E(dąb) – gmina Ostróda
Typ pomnika: jednoobiektowe
Rodzaj: dwa drzewa
Obwód: dąb 358 cm, jesion 386 cm
Data wpisu: 2019-07-03
Opis pomnika: dąb „Władzio” i jesion będące oddzielnymi pomnikami przyrody
Lokalizacja i dojazd: drzewa znajdują się na trenie Szkoły Podstawowej we Frygnowie
Ciekawostki: Zabytki we Frygnowie: zabytkowa willao staroniemieckiej nazwie „Wax”, przydrożna kapliczka wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków, cmentarzysko osadnictwa kultury oksywskiej, pomnik upamiętniający miejsce, z którego marszałek Paul von Hindenburg dowodził 28 sierpnia 1914 w bitwie pod Tannenbergiem (po 1945 roku z pomnika skuto pierwotny napis, a głaz przeniesiono do Małdyt i wykorzystano jako drogowskaz na pole bitwy pod Grunwaldem). (http://encyklopedia.warmia.mazury.pl)