Koordynaty: 53°37'40.1"N 19°54'48.6"E - gmina Ostróda
Typ pomnika: wieloobiektowy
Rodzaj: grupa drzew
Wysokość: dęby 25 m, klon 17 m
Obwód: dęby 440 cm, klon 421 cm
Data wpisu: 1989-03-30
Opis pomnika: 2 dęby szypułkowe, klon jawor
Lokalizacja i dojazd: dęby i klon znajdują się w miejscowości Smykowo w dawnym założeniu parkowym. Od strony Brzydowa, przed pierwszymi zabudowaniami we wsi (budynki folwarczne) należy przejść przez pole i wejść do parku.
Ciekawostki: w Smykowie budynek szkolny, murowany, ob. budynek mieszkalny
koniec XIX– początek XX w., spichlerz murowany w zespole dworsko-folwarcznym.