Koordynaty: 53°55'40.0"N 19°46'21.7"E – gmina Małdyty
Typ pomnika: jednoobiektowy
Rodzaj: drzewo, dąb szypułkowy
Wysokość: 30 m
Obwód: 518 cm
Data wpisu: 1952-12-29
Opis pomnika: wiek ok. 400lat
Lokalizacja i dojazd: do dębu można dojść leśnymi duktami od Małdyt z ul. Leśnej lub rozwidlenie dróg z leśnej drogi Kiełkuty-Zalesie
Ciekawostki: Dąb znajduje się nad Jez. Łęg w rezerwacie przyrody „Niedźwiedzie Wielkie” powołanego 7 kwietnia 1949 r. Dzisiejsza nazwa rezerwatu pochodzi od dawnej niemieckiej nazwy uroczyska „Gross Bärwiesen”, na terenie którego rezerwat się znajduje. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 34,02 ha.
Rezerwat utworzono w celu zachowania naturalnego starodrzewu bukowego z domieszką grabu, dębu i lipy, znajdującego się na granicy zwartego zasięgu geograficznego buka zwyczajnego (Fagussilvatica), z licznymi stanowiskami roślin chronionych.