Koordynaty: 53°39'49.8"N 20°7'44.9"E – gmina Ostróda
Typ pomnika: jednoobiektowy
Rodzaj: drzewo
Wysokość: 30 m
Obwód: 346 cm
Data wpisu: 2004-10-14
Opis pomnika: dąb szypułkowy uschnięty, złamany
Lokalizacja i dojazd: od drogi leśnej Ostrowin - Buńki, duktami leśnymi do jeziora Buńki Małe
Ciekawostki: W województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest 2429 obiektów objętych ochroną pomnikową. Najliczniej reprezentowanymi gatunkami wśród drzew pomnikowych są: dąb szypułkowy (Quercus robur), lipa drobnolistna (Tiliacordata), modrzew europejski (Larixdecidua) oraz jesion wyniosły (Fraxinusexcelsior). Mazurskie pomniki przyrody to również: klon zwyczajny (Acerplatanoides), olszaczarna (Alnusglutinosa), brzoza brodawkowata (Betulapendula), buk zwyczajny(Fagussilvatica), sosna zwyczajna (Pinussilvestris) oraz świerk pospolity (Piceaabies).Ochroną pomnikową objęto kilka okazałych wiązów (Ulmuslaevis, Ulmus minor),także ze względu na rzadkość występowania tego gatunku.