Koordynaty: 54°2'20.6"N 20°3'9.2"E (początek alei), 54°2'18.1"N 20°3'11.3"E(koniec alei) – gmina Miłakowo
Typ pomnika: wieloobiektowy
Rodzaj: grupa drzew
Wysokość: lipy 27-31 m, klony 27-29 m
Obwód: lipy 255-580 cm, klony 320 cm
Data wpisu: 1992-12-26
Opis pomnika: Grupa 8 drzew - 5 lip, 3 klony; w terenie stwierdzono 5 lip i 2 klony, 1 klon ścięty
Lokalizacja i dojazd: zaraz za leśną osadą Biernatki, w kierunku Miłakowa, po obu stronach drogi
Ciekawostki: stara aleja przycmentarna.